PN-EN 993-19:2006 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 19: Oznaczanie rozszerzalności cieplnej metodą różnicową

Zakres

Opisano metodę oznaczania rozszerzalności cieplnej zwartych formowanych materiałów ogniotrwałych metodą różnicową przy podnoszeniu temperatury. Próba może być prowadzona do maksymalnej temperatury 1 700 stopni C

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-19:2006 - wersja polska
Tytuł Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 19: Oznaczanie rozszerzalności cieplnej metodą różnicową
Data publikacji 05-05-2006
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-19:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 993-19:2005 - wersja angielska
ICS 81.080