PN-EN 993-19:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 993-19:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 19: Oznaczanie rozszerzalności cieplnej metodą różnicową

Zakres

Opisano metodę oznaczania rozszerzalności cieplnej zwartych formowanych materiałów ogniotrwałych metodą różnicową przy podnoszeniu temperatury. Próba może być prowadzona do maksymalnej temperatury 1700 stopni C

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-19:2005 - wersja angielska
Tytuł Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 19: Oznaczanie rozszerzalności cieplnej metodą różnicową
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 05-05-2006
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-19:2004 [IDT]
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-EN 993-19:2006 - wersja polska