PN-EN 993-4:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gazoprzepuszczalności

Zakres

Opisano metodę oznaczania gazoprzepuszczalności zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych. Oznaczanie wykonywane jest zwykle poprzez przepuszczanie powietrza. Metoda dopuszcza stosowanie innych gazów, jeżeli jest to wymagane. W tablicach podano lepkości powietrza i azotu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-4:1999 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gazoprzepuszczalności
Data publikacji 04-06-1999
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-4:1995 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 8841:1994 - wersja polska
ICS 81.080