PN-EN 9137:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące stosowania AQAP 2110 w ramach Systemu Zarządzania Jakością według EN 9100

Zakres

Niniejsza Norma Europejska została opracowana i wydana w celu dostarczenia informacji i wytycznych na temat stosowania AQAP 2110, gdy dostawca przestrzega postanowień EN 9100. Dokument ten jest opublikowany jako Załącznik F AQAP 2009 i EN 9137 do stosowania przez NATO i przemysł w celu ułatwienia stosowania i zrozumienia związku między AQAP 2110 i EN 9100. Jego celem jest przyczynienie się do wspólnej interpretacji wymagań określonych w AQAP 2110 przez nabywcę i w EN 9100 przez dostawcę. Jego treść nie ma statusu prawnego lub umowy nie zastępuje też, uzupełnia, lub anuluje wymagań AQAP 2110 lub EN 9100. Ze względu na różnorodność warunków, które mogą występować (w zależności od takich czynników, jak rodzaj pracy lub procesu, zastosowanych urządzeń oraz umiejętności zaangażowanego personelu), niniejsze wytyczne nie powinny być traktowane jako w pełni wyczerpujące ani też nie powinny być traktowane jako wprowadzenie specyficznych środków i metod w celu spełnienia wymagań zawartych w umowie. Zainteresowane strony powinny mieć świadomość, że do spełnienia tych wymagań mogą być wykorzystane inne sposoby lub metody. Użytkownicy tych wytycznych powinni pamiętać, że wymagania AQAP 2110 są obowiązkowe, zgodnie z tym jak zapisano w umowie, w odniesieniu do dostawców i poddostawców

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9137:2012 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące stosowania AQAP 2110 w ramach Systemu Zarządzania Jakością według EN 9100
Data publikacji 05-03-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9137:2012 [IDT]
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70