PN-EN 12852:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12852:2004 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Urządzenia do rozdrabniania i mieszarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

Zakres

Podano wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny wykorzystywane przy projektowaniu i produkcji urządzeń do rozdrabniania i mieszarek o całkowitej pojemności misy mniejszej lub równej 150 l. Podano definicje pięciu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12852:2002 - wersja angielska
Tytuł Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Urządzenia do rozdrabniania i mieszarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 25-10-2004
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Wprowadza EN 12852:2001 [IDT]
Zastępuje PN-A-55561:1996 - wersja polska
ICS 67.260
Zastąpiona przez PN-EN 12852:2004 - wersja polska