PN-EN 9131:2020-12 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności

Zakres

1.1 Zastosowanie
W niniejszym dokumencie określono wspólną definicję danych dotyczących niezgodności i dokumentacji niezgodności, które powinny być wymieniane między wewnętrznym/zewnętrznym dostawcą lub poddostawcą a klientem, w procesie przekazywania informacji o niezgodnościach wymagających podjęcia formalnych decyzji. Wymagania mają zastosowanie, częściowo lub w całości, podczas zgłaszania niezgodności wyrobu właścicielowi lub operatorowi, którzy są użytkownikami finalnego wyrobu (np. zespołu napędowego, samolotu, statku kosmicznego, śmigłowca) jeśli zostało to określone w umowie. Zgłaszanie danych dotyczących niezgodności, w formie elektronicznej lub tradycyjnie w formie papierowej, podlega warunkom umowy. Obejmuje to również, w stosownych przypadkach, dostęp do danych zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu.
1.2 Cel
Proces wymiany, koordynowania i zatwierdzania danych dotyczących niezgodności poprzez koncesję lub odstępstwo od jakości wyrobu różni się w zależności od złożoności stosunków i porozumień między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie tworzą architekturę do przesyłania i zarządzania danymi, która umożliwia zwięzłą i dokładną komunikację przy użyciu różnych udokumentowanych metod. Głównym celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie definicji zestawu danych, który może zostać zintegrowany z dowolną formą komunikacji (np. elektroniczna wymiana danych, przekazywanie tradycyjnych formularzy papierowych).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9131:2020-12 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności
Data publikacji 29-07-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9131:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9131:2016-03 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70