PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością -- Dostarczane oprogramowanie (Uzupełnienie EN 9100)

Zakres

Zastosowanie mają wymagania EN 9100 z poniższym doprecyzowaniem dotyczącym oprogramowania. Niniejsza Norma Europejska uzupełnia wymagania normy EN 9100 dotyczące dostarczanego oprogramowania i zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla organizacji, które projektują, opracowują i / lub produkują dostarczane oprogramowanie i usługi dla przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego. Obejmuje to, jak jest to wymagane, oprogramowanie wspierające, które jest wykorzystywane do opracowywania i utrzymywania dostarczanego oprogramowania i usług. Dostarczane oprogramowanie może być aplikacją samodzielną, osadzoną, aplikacją mobilną lub ładowaną na komputerze docelowym.
To dostarczane oprogramowanie może również stanowić część usług (np. środowisko w chmurze, rozwiązania hostowane w sieci Web lub platformy).
Gdy używanie języka opisu sprzętu (HDL) lub języka wyższego rzędu jest wykorzystywane jako źródło projektowania sprzętu elektronicznego [np. specjalizowany układ scalony (ASIC), programowalne urządzenie logiczne (PLD); organizacja i klient i/lub dostawca powinni uzgodnić zakres stosowania niniejszego uzupełnienia.
UWAGA Wytyczne dotyczące elektronicznego sprzętu pokładowego, patrz RTCA/DO-254 lub EUROCAE ED-80. Wymagania eksploatacyjne, patrz EN 9100, Rozdział 8.
Tam gdzie oprogramowanie gotowe komercyjne (COTS) lub oprogramowanie istniejące są zintegrowane w dostarczanym wyrobie, organizacja i klient powinny uzgodnić zakres stosowania niniejszego uzupełnienia.
Do celów niniejszego dokumentu terminy „wyrób” i „produkt oprogramowania” są uznawane za synonimy.
Do celów niniejszego dokumentu dopuszcza się, aby termin „usługi” był uznawany za wyrób.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością -- Dostarczane oprogramowanie (Uzupełnienie EN 9100)
Data publikacji 20-09-2018
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9115:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9115:2013-06 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 35.080, 03.100.70