PN-EN 9107:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Zezwolenie na dostawę bezpośrednią -- Wytyczne dla przedsiębiorstw lotniczych

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
Ograniczona do komercyjnego przemysłu lotniczego, w którym złożono wniosek o zezwolenie na dostawy bezpośrednie (DDA) dla PO, które obejmuje odpowiednie uzgodnienie (AA) między PO a organizacją projektową (DO). W procesie tym DO jest odpowiedzialna za zapewnienie ciągłej aktualizacji danych projektowych i danych zdatności do lotu dla PO, podczas gdy PO jest odpowiedzialna za zapewnienie, że wyprodukowany wyrób jest zgodny z zatwierdzonymi danymi projektowymi i danymi dotyczącymi zdatności do lotu. PO jest odpowiedzialna za dostarczenie dokumentów poświadczających zdatność do lotu.
1.2 Cel
W niniejszym dokumencie podano wytyczne dla PO i DO dotyczące sposobu przestrzegania DDA, łącznie z wymaganiami AA na odpowiednie dokumenty, o których mowa w Rozdziale 2 (patrz Rysunek 1).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9107:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Zezwolenie na dostawę bezpośrednią -- Wytyczne dla przedsiębiorstw lotniczych
Data publikacji 19-02-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9107:2018 [IDT]
ICS 03.120.10, 49.020