PN-EN 795:1999/A1:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 795:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia kotwiczące -- Wymagania i badania

Zakres

Zmodyfikowano normę PN-EN 795:1999. Niektóre fragmenty tekstu usunięto i zastąpiono nowymi zapisami: w podrozdziale 4.3.5 "Klasa E - badanie typu urządzeń z bezwładną masą kotwiczącą", w podrozdziale 5.3.6 "Bezwładne masy kotwiczące klasy E". Rozdział 6 podzielono na dwa rozdziały 6: "Znakowanie" i 7 "Informacje dostarczane przez producenta". Wprowadzając odpowiednie zmiany w zapisach poprawiono tekst w załączniku A (informacyjnym). Załącznik B (informacyjny) skreślono, zaś tekst w załączniku ZA (informacyjnym) uzupełniono

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 795:1999/A1:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia kotwiczące -- Wymagania i badania
Data publikacji 30-06-2003
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 795:1996/A1:2000 [IDT]
ICS 13.340.60
Zastąpiona przez PN-EN 795:2012 - wersja angielska, PN-EN 795:2012 - wersja niemiecka