• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

PN-EN 694:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Węże pożarnicze -- Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań węży półsztywnych stosowanych w hydrantach wewnętrznych do zwalczania pożaru. Węże są przeznaczone do stosowania przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,2 MPa dla węży o średnicy 19 mm i 25 mm oraz 0,7 MPa dla węży o średnicy wewnętrznej 33 mm.
Węże spełniające wymagania niniejszej normy stosowane są w przypadkach, gdy następują długie przerwy w wykorzystaniu węża, na przykład hydranty wewnętrzne w budynkach lub innych obiektach budowlanych.
Norma ta jest stosowana wyłącznie do węży pożarniczych w warunkach otoczenia, w nieagresywnym lub niekorozyjnym środowisku przy temperaturze pomiędzy -20 ºC a +60 ºC.
UWAGA 1 Węże wykorzystywane w temperaturach otoczenia niższych niż -20 ºC mogą być dostarczone na życzenie zamawiającego.
UWAGA 2 Wszystkie wartości ciśnienia podawane są w megapaskalach. 1 MPa = 10 bar.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 694:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Węże pożarnicze -- Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych
Data publikacji 26-09-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 694:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 694+A1:2007 - wersja angielska
ICS 13.220.10, 23.040.70