PN-EN 694+A1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 694:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Węże pożarnicze -- Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych

Zakres

Ustalono wymagania i metody badań dla węży półsztywnych stosowanych w hydrantach wewnętrznych do zwalczania pożaru. Węże są przeznaczone do stosowania przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,2 MPa dla węży o średnicy wewnętrznej 19 mm i 25 mm oraz 0,7 MPa dla węży o średnicy wewnętrznej 33 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 694+A1:2007 - wersja angielska
Tytuł Węże pożarnicze -- Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych
Data publikacji 02-08-2007
Data wycofania 26-09-2014
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 694:2001+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 694:2002 - wersja angielska, PN-EN 694:2002/AC1:2005 - wersja angielska, PN-EN 694:2002/AC2:2005 - wersja angielska
ICS 13.220.10, 23.040.70
Zastąpiona przez PN-EN 694:2014-09 - wersja angielska