PN-EN 61800-5-2:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Funkcjonalne

Zakres

Niniejsza część IEC 61800, która jest normą wyrobu, wyszczególnia wymagania i ustanawia zalecenia dla projektowania i rozwoju, integracji i walidacji układów napędowych mocy związanych z bezpieczeństwem (PDS(SR)) pod względem rozważań ich bezpieczeństwa funkcjonalnego. To odnosi się do elektrycznych układów napędowych mocy o regulowanej prędkości objętych przez inne części serii norm IEC 61800, jak wspomniano w IEC 61800-2. UWAGA 1 Określenie “integracja” odnosi się do samego PDS(SR), a nie do jego włączenia do aplikacji związanej z bezpieczeństwem. UWAGA 2 Inne części IEC 61800 dotyczą wymagań znamionowych, EMC, bezpieczeństwa elektrycznego itd. Ta Norma Międzynarodowa jest przydatna, gdzie bezpieczeństwo funkcjonalne PDS(SR) jest wymagane i PDS(SR) działa głównie w trybie wysokiego żądania lub ciągłym (patrz 3.15). Podczas gdy tryb działania niskiego żądania jest możliwy dla PDS(SR), niniejsza norma koncentruje się na trybie wysokiego żądania i ciągłym. Podfunkcje bezpieczeństwa wprowadzone dla trybu wysokiego żądania lub ciągłego mogą również zostać użyte w trybie niskiego żądania. Wymagania dla trybu niskiego żądania są określone w serii IEC 61508. Pewnego rodzaju przewodnik dla oszacowania wartości średniego prawdopodobieństwa niebezpiecznego uszkodzenia przy żądaniu (PFDavg) jest zapewniony w Załączniku F. Niniejsza część IEC 61800 określa rozważania związane z bezpieczeństwem PDS(SR) w zapisach struktury IEC 61508 i wprowadza wymagania dla PDS(SR) jako podsystemów związanych z bezpieczeństwem układu. Jest to zamierzone, by ułatwić realizację elektrycznych/ elektronicznych/ programowalnych elektronicznie (E/E/PE) części PDS(SR) w odniesieniu do osiągów bezpieczeństwa podfunkcji bezpieczeństwa PDS. Producenci i dostawcy PDS(SR) przez używanie wymagań normatywnych tej części IEC 61800 będą wskazywać użytkownikom (integratorom systemu, producentom pierwotnego wyposażenia) osiągi bezpieczeństwa dla ich wyposażenia. To ułatwi włączenie PDS(SR) do systemu nadzoru związanego z bezpieczeństwem używającego reguł IEC 61508 i prawdopodobnie jego określone implementacje sektorowe (na przykład IEC 61511, IEC 61513, IEC 62061 lub ISO 13849). Przez stosowanie wymagań z tej części serii IEC 61800, odpowiednie wymagania IEC 61508, które są niezbędne dla PDS(SR), są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61800-5-2:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Funkcjonalne
Data publikacji 07-07-2017
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61800-5-2:2017 [IDT], IEC 61800-5-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61800-5-2:2007 - wersja angielska
ICS 29.160.30, 29.200