PN-EN 61755-3-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Interfejsy optyczne złączy światłowodowych -- Część 3-2: Interfejs optyczny, cylindryczne ferrule z ceramiki cyrkonowej o średnicy 2,5 mm lub 1,25 mm dla kątowych 8-stopniowych złączy PC z włóknami jednomodowymi

Zakres

Zdefiniowano wymiary graniczne interfejsu optycznego ferruli całkowicie cyrkonowej cylindrycznej o średnicy 2,5 mm i 1,25 mm dla kątowych 8 złączy PC (APC), aby spełniał on wymagania połączeń wzajemnych włókno-wókno. Podano wartości parametrów interfejsu optycznego podzielone na trzy stopnie tolerancji i wzór maksymalnego dopuszczalnego sferycznego podcięcia włókna. W formie graficznej pokazano dopuszczalne podcięcie włókna w funkcji promienia sferycznego czoła i przesunięcia wierzchołka ferruli względem osi włókna

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61755-3-2:2010 - wersja polska
Tytuł Interfejsy optyczne złączy światłowodowych -- Część 3-2: Interfejs optyczny, cylindryczne ferrule z ceramiki cyrkonowej o średnicy 2,5 mm lub 1,25 mm dla kątowych 8-stopniowych złączy PC z włóknami jednomodowymi
Data publikacji 30-12-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61755-3-2:2009 [IDT], IEC 61755-3-2:2006 [MOD], IEC 61755-3-2:2006/COR1:2009 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61755-3-2:2009 - wersja angielska
ICS 33.180.20