PN-EN 61755-3-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Interfejsy optyczne złączy światłowodowych -- Część 3-1: Interfejs optyczny, cylindryczna ferrula PC z ceramiki cyrkonowej o średnicy 2,5 mm lub 1,25 mm ze światłowodem jednomodowym

Zakres

Zdefiniowano wymiary graniczne interfejsu optycznego ferruli całkowicie cyrkonowej cylindrycznej dla złączy PC, aby spełniał on wymagania połączeń wzajemnych włókno-wókno. Podano wartości parametrów interfejsu optycznego dla ferrul o średnicy 2,5 mm i 1,25 mm podzielone na trzy stopnie tolerancji. Opisano parametry mające wpływ na przesunięcia osi światłowodów i na dokładność osiowania celów optycznych dwóch parowanych ferrul. Zdefiniowano maksymalne dopuszczalne sferyczne podcięcie włókna

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61755-3-1:2010 - wersja polska
Tytuł Interfejsy optyczne złączy światłowodowych -- Część 3-1: Interfejs optyczny, cylindryczna ferrula PC z ceramiki cyrkonowej o średnicy 2,5 mm lub 1,25 mm ze światłowodem jednomodowym
Data publikacji 30-12-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61755-3-1:2009 [IDT], IEC 61755-3-1:2006 [MOD], IEC 61755-3-1:2006/COR1:2009 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61755-3-1:2009 - wersja angielska
ICS 33.180.20