PN-EN 61672-1:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61672-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elektroakustyka -- Mierniki poziomu dźwięku -- Część 1: Wymagania

Zakres

Podano elektroakustyczne wymagania techniczne dotyczące trzech rodzajów przyrządów do pomiaru poziomu dźwięku: - konwencjonalnego miernika poziomu dźwięku o wykładniczej charakterystyce czasowej; - całkująco uśredniającego miernika poziomu dźwięku do pomiaru równoważnego poziomu dźwięku; i - całkującego miernika dźwięku do pomiaru ekspozycyjnego poziomu dźwięku. Za pomocą konkretnego przyrządu można mierzyć wszystkie trzy rodzaje poziomu dźwięku lub tylko poszczególne jego rodzaje. Określono wymagania dotyczące mierników poziomu dźwięku klasy 1 i klasy 2 różniących się wartościami granic tolerancji parametrów i zakresami temperatur eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61672-1:2004 - wersja angielska
Tytuł Elektroakustyka -- Mierniki poziomu dźwięku -- Część 1: Wymagania
Data publikacji 15-06-2004
Data wycofania 26-04-2005
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 61672-1:2003 [IDT], IEC 61672-1:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60651:2002 - wersja angielska, PN-EN 60804:2002 - wersja angielska
ICS 17.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 61672-1:2005 - wersja polska