PN-EN 60804:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61672-1:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Całkująco uśredniające mierniki poziomu dźwięku

Zakres

Opisano przyrządy do pomiaru ciśnienia akustycznego z korekcją częstotliwościową i uśrednioną charakterystyką czasową. Nieobowiązkowo mają one mieć wartość pomiaru poziomu ekspozycyjnego dźwięku. Istnieje zgodność z odpowiednimi wymaganiami normy IEC 651, natomiast podano dodatkowe parametry niezbędne do pomiaru uśrednionego poziomu ciśnienia akustycznego dźwięków ustalonych, przerywanych, zmiennych w czasie i impulsowych

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60804:2002 - wersja angielska
Tytuł Całkująco uśredniające mierniki poziomu dźwięku
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60804:2000 [IDT], IEC 60804:2000 [IDT]
ICS 17.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 61672-1:2004 - wersja angielska