PN-EN 615:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Ochrona przeciwpożarowa -- Środki gaśnicze -- Wymagania techniczne dotyczące proszków (innych niż do gaszenia pożarów grupy D)

Zakres

Określono minimalne wymagania dotyczące chemicznych i fizycznych właściwości oraz minimalnych skuteczności gaśniczych jak również metody badań. Określono także wymagania dotyczące znakowania i pakowania oraz informacji i danych, które podaje dostawca

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 615:2009 - wersja angielska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa -- Środki gaśnicze -- Wymagania techniczne dotyczące proszków (innych niż do gaszenia pożarów grupy D)
Data publikacji 15-07-2009
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 615:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 615:1999/AC:2006 - wersja polska, PN-EN 615:1999 - wersja polska, PN-EN 615:1999/A1:2005 - wersja polska
ICS 13.220.10