PN-EN 61300-2-2:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61300-2-2:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-2: Badania -- Odporność na wielokrotne łączenie i rozłączanie

Zakres

Określono badania umożliwiające ocenę wpływu liczby następujących po sobie cykli łączenia i rozłączenia złączy światłowodowych lub innych urządzeń łączeniowych na własności optyczne i mechaniczne zużycie elementu w normalnych warunkach eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-2-2:2006 - wersja polska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-2: Badania -- Odporność na wielokrotne łączenie i rozłączanie
Data publikacji 05-06-2006
Data wycofania 28-08-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-2-2:2003 [IDT], IEC 61300-2-2:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-2:2004 - wersja angielska
ICS 33.180.20
Zastąpiona przez PN-EN 61300-2-2:2009 - wersja angielska