PN-EN 61086-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61086-2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Wymagania techniczne dla pokryć na obciążone płyty obwodów drukowanych (pokrycia odwzorowujące) -- Część 2: Metody badań

Zakres

Podano metody (badań) dla materiałów elektroizolacyjnych, nadających się do stosowania jako pokrycia na obciążone płyty obwodów drukowanych (pokrycia odwzorowujące). Są to następujące próby: ocena wizualna, ocena właściwości po narażeniach na cykle termiczne, odporność na ciecze organiczne, usuwanie pokrycia, współczynnik strat dielektrycznych i przenikalność elektryczna, oporność izolacji po próbie wilgotnego gorąca, porost pleśni, dopuszczalny okres magazynowania, zapalność, kleistość, utrata części lotnych, starzenie cieplne, oporność izolacji po próbie mgły solnej, ekstremalna wysokość i próba temperaturowa, wytrzymałość elektryczna

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61086-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania techniczne dla pokryć na obciążone płyty obwodów drukowanych (pokrycia odwzorowujące) -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-03-2005
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 61086-2:1994 [IDT], IEC 61086-2:1992 [IDT]
ICS 29.035.99, 31.180
Zastąpiona przez PN-EN 61086-2:2005 - wersja angielska