PN-C-04505:1951 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów ciekłych

Zakres

Przedmiotem normy są wytyczne pobierania próbek i sposób przygotowania średniej próbki laboratoryjnej produktów ciekłych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04505:1951 - wersja polska
Tytuł Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów ciekłych
Data publikacji 28-12-1951
Data wycofania 01-01-1970
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.040.40
Zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska