PN-EN 61010-2-030:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61010-2-030:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące pomiarów i badań obwodów pomiarowych

Zakres

Określa wymagania bezpieczeństwa dotyczące pomiarów i badań obwodów elektrycznych, które dołącza się w celu badań lub pomiarów do urządzeń lub obwodów znajdujących się poza samym urządzeniem pomiarowym. Dotyczy to także obwodów pomiarowych, które są częścią urządzeń pomiarowych, urządzeń laboratoryjnych lub urządzeń do sterowania procesami. Obecność takich obwodów w urządzeniu może wymagać dodatkowych środków ochronnych pomiędzy obwodem a operatorem

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 02-04-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61010-2-030:2011 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące pomiarów i badań obwodów pomiarowych
Data publikacji 31-03-2011
Data wycofania 11-06-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza EN 61010-2-030:2010 [IDT], IEC 61010-2-030:2010/COR1:2011 [IDT], IEC 61010-2-030:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 19.080, 71.040.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61010-2-030:2021-06 - wersja angielska