PN-EN 61010-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono ogólne zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do urządzeń elektrycznych przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych, sterowania procesami produkcyjnymi oraz w edukacji. Urządzenia mogą zawierać urządzenia obliczeniowe stosowane zarówno w warunkach normalnych, jak również w trudnych warunkach środowiskowych. Podano definicje 40 terminów stosowanych w normie

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61010-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 31-03-2011
Liczba stron 170
Grupa cenowa XC
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza EN 61010-1:2010 [IDT], IEC 61010-1:2010 [IDT], IEC 61010-1:2010/COR1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61010-1:2004 - wersja polska, PN-EN 61010-1:1999 - wersja polska, PN-EN 61010-1:1999/A2:1999 - wersja polska
ICS 19.080, 71.040.10
Elementy dodatkowe PN-EN 61010-1:2011/A1:2019-04E, PN-EN 61010-1:2011/AC:2019-06E