PN-EN 61000-4-30:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-30:2011 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii

Zakres

Zdefiniowano metody pomiaru i interpretacje wyników pomiaru parametrów jakości energii w sieciach zasilających prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz. Metody pomiaru są opisane dla każdego istotnego parametru w warunkach, które dają wiarygodne i powtarzalne wyniki niezależnie od stosowanych metod. Standard dotyczy metod pomiarowych w pomiarach in situ

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61000-4-30:2009 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 30-09-2011
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-30:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-30:2005 - wersja polska
ICS 33.100.99
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-30:2011 - wersja polska