PN-EN 61000-4-30:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-30:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii

Zakres

Zdefiniowano i określono metody pomiaru i podano interpretację wyników pomiaru parametrów jakości energii w sieciach zasilających prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz, lecz nie ustalono wartości progowych. Podano definicje 35 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-30:2005 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii
Data publikacji 05-08-2005
Data wycofania 23-07-2009
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-30:2003 [IDT], IEC 61000-4-30:2003 [IDT]
ICS 33.100.99
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-30:2009 - wersja angielska