PN-EN 60825-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS)

Zakres

Podano wymagania i specjalne wytyczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji i obsługi światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS), w których moc promieniowania optycznego może być dostępna poza ograniczeniami sprzętu transmitującego lub w dużej odległości od źródła optycznego. Diody elektroluminescencyjne są włączone do normy wszędzie tam, gdzie jest użyte słowo "laser". Przedmiotem normy jest ochrona ludzi przed promieniowaniem optycznym pochodzącym ze światłowodowego systemu telekomunikacyjnego OFCS, określenie wymagań dla producentów, podmiotów instalujących, serwisujących i eksploatujących, w celu ustalenia sposobu przekazania informacji tak, aby zostały podjęte właściwe środki ochrony oraz zapewnienie właściwego (znaki, etykiety, instrukcje) ostrzegania osób o zagrożeniach związanych ze światłowodowymi systemami telekomunikacyjnymi

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60825-2:2009 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS)
Data publikacji 09-07-2009
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN 60825-2:2004 [IDT], EN 60825-2:2004/A1:2007 [IDT], IEC 60825-2:2004/AMD1:2006 [IDT], IEC 60825-2:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60825-2:2005 - wersja angielska, PN-EN 60825-2:2005/A1:2007 - wersja angielska
ICS 13.280, 31.260, 33.180.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60825-2:2009/A2:2010E