PN-EN 60705:2012/A1:2014-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60705:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Domowe kuchenki mikrofalowe -- Metody badań cech funkcjonalnych

Zakres

Zmodyfikowano Wprowadzenie i Rozdział 1. Uzupełniono Rozdział 2. Dodano nowe definicje w Rozdziale 3. Zmodyfikowano Podrozdział 4.1 i 4.2. W Rozdziale 5 dodano nowy akapit oraz zastąpiono Tablicę 1 nową tablicą. Wprowadzono zmiany w treści Podrozdziałów 6.1, 6.2, 6.3 i 6.5 oraz dodano nowe Podrozdziały 6.7 i 6.8. Zmodyfikowano Podrozdział 7.2 i Rysunek 2b. Zmodyfikowano Rozdziały 8, 10, 11 i 12. Dodano nowe Rozdziały 14 i 15. Dodano nowe Załączniki C, D, E i F (informacyjne).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60705:2012/A1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Domowe kuchenki mikrofalowe -- Metody badań cech funkcjonalnych
Data publikacji 06-11-2014
Data wycofania 16-06-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60705:2012/A1:2014 [IDT], IEC 60705:2010/AMD1:2014 [IDT]
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60705:2015-06 - wersja angielska