PN-EN 60676:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań pieców z łukiem bezpośrednim

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa procedury badań, warunki i metody, zgodnie z którymi są ustalone główne parametry i główne charakterystyki pracy elektrycznych pieców łukowych (EAF) zasilanych prądem przemiennym (EAFac) lub prądem stałym (EAFdc), o pojemności ponad 500kg/wytop. Technologia EAF ma również zastosowanie do pieców, w których płynny metal jest przetrzymywany w wysokiej temperaturze lub przegrzewany do temperatury odlewania (np. w piecu kadziowym (LF) zasilanym prądem przemiennym). Metody badań niektórych specjalnych urządzeń, np. prostowników sterowanych dla EAFdc, są objęte normą IEC 60146-1-1. Metody badań pieców z łukiem zakrytym (SAF) są objęte normą IEC 60683

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60676:2012 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań pieców z łukiem bezpośrednim
Data publikacji 05-04-2012
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Wprowadza EN 60676:2012 [IDT], IEC 60676:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60676:2004 - wersja polska
ICS 25.180.10