PN-EN 60676:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60676:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań pieców z łukiem bezpośrednim

Zakres

Podano znormalizowane warunki badań pieców łukowych i metody określające główne parametry oraz techniczne charakterystyki pracy, a także zastosowanie ich do przemysłowych pieców trójfazowych z łukiem bezpośrednim, których pojemność znamionowa jest równa lub większa niż 0,5 tony, oraz zastosowanie również do pieców mających jedną lub więcej elektrod innych niż piece trójfazowe. Podano definicje 29 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60676:2004 - wersja polska
Tytuł Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne -- Metody badań pieców z łukiem bezpośrednim
Data publikacji 25-05-2004
Data wycofania 05-04-2012
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Wprowadza EN 60676:2002 [IDT], IEC 60676:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60676:2002 - wersja angielska
ICS 25.180.10
Zastąpiona przez PN-EN 60676:2012 - wersja angielska