PN-EN 60601-2-6:2015-08/A1:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii mikrofalowej

Zakres

W Przedmowie, w jedenastym akapicie zastąpiono “IEC 60601-1:2005+A1:2012” przez “IEC 60601-1”.
W Wprowadzeniu w drugim akapicie zastąpiono “IEC 60601-1 (trzecia edycja 2005 i Zmiana A1, 2012)” przez
“IEC 60601-1”.W Podrozdziale 201.1 w odsyłaczu 1), zastąpiono “IEC 60601-1:2005+A1:2012” przez
“IEC 60601-1”. W Podrozdziale 201.3 w pierwszym akapicie, zastąpiono “IEC 60601-1:2005+A1:2012” przez
“IEC 60601-1”oraz usunięto odsyłacz 2). W Podrozdziałach 201.12.4.2 i 201.13 zastąpiono tytuły podrozdziałów przez nowe tytuły podrozdziałów”. W Rozdziale 202, zastąpiono tytuł rozdziału nowym tytułem rozdziału oraz w pierwszej linii zastąpiono “IEC 60601-1-2:2007” przez “IEC 60601-2”. Tytuł i numer Podrozdziału „202.4” został zastąpiony nowym tytułem i nowym numerem Podrozdziału „202.4.3”. Numer Podrozdziału „202.4.101” został zastąpiony nowym numerem Podrozdziału „202.4.3.101”. W Indeksie terminów zdefiniowanych we wszystkich przypadkach “IEC 60601-1:2005+A1:2012” zastąpiono przez “IEC 60601-1”.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-6:2015-08/A1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii mikrofalowej
Data publikacji 24-11-2016
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-6:2015/A1:2016 [IDT], IEC 60601-2-3:2012/AMD1:2016 [IDT]
ICS 11.040.60