PN-EN 60601-1-9:2008/A2:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-9: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące projektowania uwzględniającego ochronę środowiska

Zakres

Zmodyfikowano treść Rozdziałów 1, 2, 3 oraz Indeks terminów stosowanych w tej normie uzupełniającej.
Ponieważ jest to zmiana do IEC 60601-1-9:2007, to do tej zmiany został zastosowany styl obowiązujący w momencie publikacji IEC 60601-1-9. Styl określony w Dyrektywach ISO/IEC Część 2:2018 został zastosowany tylko przy wprowadzaniu nowych wytycznych dotyczących stylu, które to wytyczne nie spowodowałyby dodatkowych zmian redakcyjnych.
Użytkownicy tego dokumentu powinni zauważyć, że podczas konstruowania datowanych odniesień do określonych elementów w normie, takich jak definicje, zmiany są przywoływane tylko wtedy, gdy zmiana zmodyfikowała cytowany tekst. Na przykład, jeśli czyni się odniesienie do definicji, która nie została zmodyfikowana przez zmianę, wówczas odniesienie do zmiany nie jest zawarte w datowanym odnośniku.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-9:2008/A2:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-9: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące projektowania uwzględniającego ochronę środowiska
Data publikacji 16-04-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-9:2008/A2:2020 [IDT], IEC 60601-1-9:2007/AMD2:2020 [IDT]
ICS 11.040.01, 13.020.30