PN-EN 60601-1-9:2008/A1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-9: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące projektowania uwzględniającego ochronę środowiska

Zakres

Zaktualizowano powołania na normę ogólną IEC 60601-1:2005 w celu uwzględnienia Zmiany 1:2012 do tej normy ogólnej. Dokonano drobnych poprawek edycyjnych we wstępie do rozdziału z powołaniami norm. Do przedmowy dodano notę dotyczącą minimalnego okresu przejściowego przed przyjęciem normy do stosowania. Wskazane zostały nowe powołania wybranych terminów zdefiniowanych w Zmianie 1:2012

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-9:2008/A1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-9: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące projektowania uwzględniającego ochronę środowiska
Data publikacji 13-02-2014
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-9:2008/A1:2013 [IDT], IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013 [IDT]
ICS 11.040.01, 13.020.30