PN-EN 60423:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu

Zakres

Podano wymagania dotyczące średnic zewnętrznych rur stosowanych w instalacjach elektrycznych lub w systemach łączności oraz wymagane wymiary gwintów tych rur. Podano również wymagane wymiary gwintów osprzętu współpracującego z tymi rurami

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60423:2008 - wersja angielska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu
Data publikacji 11-02-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 60423:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60423:2000 - wersja polska, PN-EN 60423:2000/Ap1:2002 - wersja polska
ICS 29.120.10