PN-EN 60404-4:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60404-4:2003 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Materiały magnetyczne -- Część 4: Metody pomiaru własności magnetycznych żelaza i stali przy prądzie stałym

Zakres

Określono metody pomiaru własności magnetycznych żelaza i stali przy prądzie stałym w zamkniętym obwodzie magnetycznym - metodę pierścieniową i metodę miernika przenikalności magnetycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60404-4:2002 - wersja angielska
Tytuł Materiały magnetyczne -- Część 4: Metody pomiaru własności magnetycznych żelaza i stali przy prądzie stałym
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 20-11-2003
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 60404-4:1997 [IDT], IEC 60404-4:1995 [IDT]
ICS 29.030
Zastąpiona przez PN-EN 60404-4:2003 - wersja polska