PN-EN 60404-4:2003 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Materiały magnetyczne -- Część 4: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich przy prądzie stałym

Zakres

Określono metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich przy prądzie stałym w zamkniętym obwodzie magnetycznym przy użyciu metody próbki pierścieniowej lub metody permeametru

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60404-4:2003 - wersja polska
Tytuł Materiały magnetyczne -- Część 4: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich przy prądzie stałym
Data publikacji 20-11-2003
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 60404-4:1997 [IDT], EN 60404-4:1997/A1:2002 [IDT], IEC 60404-4:1995 [IDT], IEC 60404-4:1995/AMD1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60404-4:2002 - wersja angielska
ICS 29.030
Elementy dodatkowe PN-EN 60404-4:2003/A2:2009E