PN-EN 60349-4:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Trakcja elektryczna -- Elektryczne maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych -- Część 4: Maszyny elektryczne synchroniczne z magnesami stałymi połączone z przekształtnikiem elektronicznym

Zakres

Niniejsza część IEC 60349 dotyczy zasilanych z przekształtników silników lub prądnic (maszyn) synchronicznych z magnesami stałymi, stanowiących część wyposażenia pojazdów szynowych i drogowych napędzanych elektrycznie.
Niniejsza norma została wydzielona z IEC 60349-2 przez zmianę przedmiotu badań na maszyny synchroniczne z magnesami stałymi.
Przedmiotem niniejszej części jest umożliwienie potwierdzenia badaniami właściwości użytkowych maszyny oraz zapewnienie podstawy do oceny przydatności w określonych warunkach pracy, a także do porównania z innymi maszynami.
Jeśli mają być wykonane dodatkowe badania zgodnie z badaniami złożonymi byłoby zalecane dla uniknięcia dublowania, aby niektóre rodzaje badań typu i badań konstrukcyjnych były przeprowadzone na uniwersalnym stanowisku próbnym.
Szczególna uwaga została zwrócona na potrzebę współpracy pomiędzy konstruktorami maszyny i konstruktorami przekształtnika, jak to podano w 5.1.
UWAGA 1: Niniejsza część dotyczy także maszyn instalowanych w wagonach doczepnych ciągniętych przez pojazdy napędne.
UWAGA 2: Podane w niniejszej części wymagania zasadnicze mogą mieć zastosowanie do maszyn pojazdów specjalnego przeznaczenia takich, jak lokomotywy kopalniane, ale nie określono własności przeciwwybuchowych lub innych szczególnych własności, które mogą być wymagane.
UWAGA 3: Nie jest celowe, aby niniejsza część była stosowana do maszyn w małych pojazdach drogowych takich, jak bateryjne pojazdy dostawcze, wózki przemysłowe itd. Niniejsza część nie dotyczy także mniejszych maszyn takich, jak silniki wycieraczek szyb itd., które mogą być stosowane we wszelkiego rodzaju pojazdach.
UWAGA 4: Przemysłowe typy maszyn zgodne z IEC 60034 mogą być odpowiednie do niektórych napędów pomocniczych, pod warunkiem wykazania, że działanie przy zasilaniu z przekształtnika spełni wymagania określonego zastosowania.
Niniejsza część obejmuje silniki zasilane z przekształtników elektronicznych. Prądnice mogą być podłączone do prostownika lub przekształtnika.
Maszyny uwzględnione w niniejszej części są klasyfikowane następująco:
a) Silniki trakcyjne;
Silniki do napędu pojazdów szynowych lub drogowych.
b) Prądnice główne;
Prądnice do zasilania silników trakcyjnych w tym samym pojeździe lub pociągu.
c) Silniki pomocnicze nie objęte przez IEC 60034;
Silniki do napędu sprężarek, wentylatorów, prądnic pomocniczych oraz innych maszyn pomocniczych.
d) Prądnice pomocnicze nie objęte przez IEC 60034;
Prądnice do zasilania wyposażenia pomocniczego takiego, jak klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie i ładowanie akumulatorów itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60349-4:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Trakcja elektryczna -- Elektryczne maszyny wirujące do pojazdów szynowych i drogowych -- Część 4: Maszyny elektryczne synchroniczne z magnesami stałymi połączone z przekształtnikiem elektronicznym
Data publikacji 18-06-2013
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 60349-4:2013 [IDT], IEC 60349-4:2012 [IDT]
ICS 43.120, 45.060.10, 29.160.30