PN-EN 60335-2-97:2007/A11:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

Zakres

Dodano nowe akapity w rozdziałach 7.12 i 25.7 oraz w Załączniku ZC

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-97:2007/A11:2008 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia
Data publikacji 22-12-2008
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-97:2006/A11:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.160.30, 91.060.50