PN-EN 60335-2-97:2007/A2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

Zakres

Zastąpiono częściowo treść Zakresu normy, zmodyfikowano Wprowadzenie oraz rozdziały 7, 20, 22 i 30

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-97:2007/A2:2010 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia
Data publikacji 29-04-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-97:2006/A2:2010 [IDT], IEC 60335-2-79:2002/AMD2:2007 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.160.30, 91.060.50