PN-EN 60335-2-83:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych ogrzewanych kanałów zapobiegających zamarzaniu spustów systemów odwadniających płaskie dachy, balkony i podobną zabudowę, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-83:2003 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających
Data publikacji 15-12-2003
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-83:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 91.060.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-83:2003/A1:2008E