PN-EN 60335-2-58:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-58:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Określono wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych w instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-58:2005/AC:2007E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-58:2005 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 15-06-2005
Data wycofania 16-02-2010
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-58:2005 [IDT], IEC 60335-2-58:2002 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 60335-2-58:2001/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 60335-2-58:2001 - wersja polska
ICS 97.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-58:2010 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-58:2005/A1:2008E, PN-EN 60335-2-58:2005/AC:2007E