PN-EN 60335-2-58:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-58:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Określono wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych w instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające. Podano definicje zmywarki o działaniu ciągłym (z przenośnikiem koszowym lub zgarniakowym), zmywarki o działaniu okresowym, zmywarki szczotkowej i wskazanego poziomu

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-58:2001/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-58:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 15-10-2001
Data wycofania 15-06-2005
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-58:1997 [IDT], EN 60335-2-58:1997/A1:1999 [IDT], IEC 60335-2-58:1995 [IDT], IEC 60335-2-58:1995/AMD1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-A-55536:1991 - wersja polska, PN-A-55655:1990 - wersja polska, PN-E-08304:1991 - wersja polska
ICS 97.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-58:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-58:2001/Ap1:2002P