PN-EN 60335-2-34:2013-09 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60335-2-34:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem

Zakres

Rozdział ten wg Części 1, zastępuje się poniższym tekstem.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania szczelnych (hermetycznych i półhermetycznych) sprężarek z silnikiem, ich układów zabezpieczających i regulacyjnych, jeżeli są, przeznaczonych do zastosowania w sprzęcie do użytku domowego i podobnego, i spełniających wymagania norm mających zastosowanie do takiego sprzętu. Norma ma zastosowanie do sprężarek z silnikiem badanych osobno w najbardziej niekorzystnych warunkach, jakich można oczekiwać podczas normalnego użytkowania, których napięcie znamionowe w przypadku jednofazowych sprężarek z silnikiem nie przekracza 250 V oraz 480 V, w przypadku innych sprężarek z silnikiem.
UWAGA 101 Przykładami urządzeń mających sprężarki z silnikiem są:
– chłodziarki, zamrażarki artykułów żywnościowych i wytwornice lodu (IEC 60335-2-24);
– klimatyzatory, elektryczne pompy ciepła i osuszacze (IEC 60335-2-40);
– komercyjne urządzenia dystrybuujące i automaty sprzedające (IEC 60335-2-75);
– zespoły w wykonaniu fabrycznym do przekazywania ciepła w zastosowaniach do chłodnictwa, klimatyzacji lub celów grzewczych czy też kombinacji takich celów.
Niniejsza norma nie zastępuje wymagań norm dotyczących określonego sprzętu, w którym jest użyta sprężarka z silnikiem. Jednak, jeżeli sprężarka z silnikiem danego typu jest zgodna z niniejszą normą, badań określonych dla sprężarki z silnikiem w normie szczegółowej można nie wykonywać na poszczególnym sprzęcie lub zespole. Jeżeli układ regulacyjny sprężarki z silnikiem jest związany z indywidualnym układem regulacyjnym sprzętu, to może być konieczne wykonanie dodatkowych badań na finalnym sprzęcie.
Tak dalece jak to jest możliwe, niniejsza norma dotyczy ogólnych zagrożeń stwarzanych przez sprężarki z silnikiem stosowane w sprzęcie, z którymi stykają się wszystkie osoby w domu i wokół niego. Jednak nie uwzględniono zagrożeń wynikających z
- użytkowania sprzętu przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru;
- zabawy małych dzieci sprzętem.
UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że:
- w przypadku sprężarek z silnikiem, przeznaczonych do zastosowania w sprzęcie do użytku w pojazdach, lub na statkach mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
- w wielu krajach dodatkowe wymagania są ustalane przez krajowe służby zdrowia, krajowe służby ochrony pracy i podobne służby;
UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy:
– sprężarek z silnikiem, zaprojektowanych wyłącznie dla celów przemysłowych;
– sprężarek z silnikiem stosowanych w sprzęcie przeznaczonym do użytku w środowiskach, w których panują specjalne warunki, np. w środowiskach o wysokim stopniu korozyjności lub w środowiskach niebezpiecznych pod względem wybuchowym (pyły, pary, gazy).
UWAGA 104 Jeżeli sprężarki z silnikiem zawierające środek chłodniczy R-744 stosowane w sprzęcie z transkrytycznym układem chłodniczym wyposażone są w ciśnieniowe urządzenia bezpieczeństwa, to zgodność z wymaganiami sprawdza się podczas badań na finalnym sprzęcie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 05-05-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60335-2-34:2013-09 - wersja polska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem
Data publikacji 24-06-2015
Data wycofania 18-08-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-34:2013 [IDT], IEC 60335-2-34:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-34:2009 - wersja polska, PN-EN 60335-2-34:2009/A2:2009 - wersja angielska
ICS 23.140, 97.040.30
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60335-2-34:2023-08 - wersja angielska