PN-EN 60335-2-103:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien

Zakres

Zastąpienie:
Niniejszy rozdział Części 1 zastępowany jest następującym.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych napędów do przesuwania poziomego i pionowego bram, drzwi i okien, do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V w przypadku napędów jednofazowych oraz 480 V w przypadku innych napędów. Uwzględniono również zagrożenia związane z przemieszczaniem się bram, drzwi, drzwi do garaży i okien.
UWAGA Z101 Urządzenia zasilane z akumulatorów i inne urządzenia zasilane prądem stałym mieszczą się w zakresie niniejszej normy.
UWAGA Z102 Przykładami miejsc, w których bramy, drzwi, drzwi do garaży i okna do użytku domowego mogą również być używane przez niewykwalifikowanych użytkowników:
– sklepy, urzędy i inne miejsca pracy
– gospodarstwa rolne;
– hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne, gdzie są one używane przez klientów;
– obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem
UWAGA Z103 Użytek domowy obejmuje lokal mieszkalny i towarzyszące budynki, ogród itp.
W zakresie niniejszej normy są również napędy stanowiące część zasilanych z sieci drzwi, bram, okien i drzwi do garażu, przewidzianych do obsługiwania przez wykwalifikowanych użytkowników w sklepach, w przemyśle lekkim i w gospodarstwach rolnych.
UWAGA Z104 Przykładami napędów mieszczących się w zakresie niniejszej normy są napędy do:
– drzwi składanych;
– drzwi obrotowych;
– drzwi zwijanych;
– okien dachowych;
– dzielonych drzwi podnoszonych;
– przesuwnych i wahadłowych bram i drzwi.
Przykłady pokazano na Rysunku 101.
UWAGA Z105 Napędy mogą być wyposażone w część napędu.
UWAGA Z106 W niniejszej normie terminy napęd i sprzęt są używane zamiennie
Niniejsza norma dotyczy przewidywalnych zagrożeń stwarzanych przez napędy, z którymi stykają się wszystkie osoby w miejscu zainstalowania i jego otoczeniu. Jednakże, na ogół nie uwzględniono zagrożeń wynikających z:
– zabawy dzieci sprzętem;
– użytkowaniem sprzętu przez bardzo małe dzieci;
– użytkowaniem sprzętu przez małe dzieci bez nadzoru.
Uznano, że osoby bardzo niesprawne mogą mieć potrzeby wykraczające poza poziom występujący w niniejszej normie.
UWAGA Z107 Zwraca się uwagę na fakt, że w wielu krajach dodatkowe wymagania są określane przez krajowe instytucje odpowiedzialne za ochronę pracy i inne podobne instytucje.
UWAGA Z108 Zwraca się uwagę na fakt, że do napędów w drzwiach uruchamianych przez pieszego używanych na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych stosuje się dodatkowe wymagania podane w EN 16005.
UWAGA Z109 Niniejsza norma nie ma zastosowania do napędów:
– dla przesuwanych pionowo drzwi garażowych w budynkach willowych (EN 60335-2-95);
– do żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia (EN 60335-2-97);
– do zastosowań specjalnych, takich jak bariery przeciwpożarowe;
– do drzwi w pojazdach;
– do drzwi w windach;
– do klap dymowych nie używanych jako okna (EN 12101-2)
UWAGA Z110 Niniejsza norma nie ma zastosowania do drzwi dla pieszych, gdzie ten ruch jest oparty wyłącznie na zmagazynowanej energii mechanicznej.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje szczególnych wymagań dotyczących emisji hałasu przez napędy, gdyż generowany hałas nie jest uważany za stwarzający zagrożenie. Przyjmuje się, że poziom ciśnienia akustycznego jest LpA ≤70 dB(A).

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Norma IEC dwujęzyczna
Numer normy PN-EN 60335-2-103:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien
Data publikacji 06-03-2015
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-103:2015 [IDT], IEC 60335-2-103:2006 [MOD], IEC 60335-2-103:2006/AMD1:2010 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 60335-2-103:2005/A11:2009 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-103:2005 - wersja polska
ICS 13.120, 91.060.50