PN-EN 60255-121:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 121: Wymagania funkcjonalne dotyczące zabezpieczeń odległościowych

Zakres

W niniejszej części IEC 60255 podano minimalne wymagania dla wyznaczenia czynnościowych i eks-ploatacyjnych, zazwyczaj stosowanych, funkcji zabezpieczeń odległościowych, ale nie ograniczających się do zastosowań liniowych, uziemionych, trójfazowych systemów zasilania. W niniejszej normie określono również jak dokumentować i publikować wyniki badań.
Niniejsza norma obejmuje funkcję zabezpieczenia odległościowego, której charakterystyka działania może być określona na płaszczyźnie impedancyjnej i zawierać wyszczególnienie funkcji zabezpieczeniowej, charakterystyki, pomiarowej, wyboru fazy, kierunkowości, charakterystyk rozruchu i czasów opóźnień.
Niniejsza norma obejmuje metodologie badań dotyczące weryfikacji charakterystyk działania i dokładności. Zdefiniowano wielkości wpływające, które kształtują dokładność w warunkach stanu ustalonego oraz charakterystyki działania w warunkach zmieniających się. Zamieszczono też wymagania dotyczące przekładników pomiarowych, stosowanych w obwodach przedmiotowych zabezpieczeń.
Niniejsza norma nie zawiera funkcjonalnych opisów dodatkowych właściwości często występujących w cyfrowych przekaźnikach odległościowych, takich jak blokada przeciwkołysaniowa (BPK), wyłączanie wydłużenia strefy, nadzór przekładników napięciowych VT, rezerwowanie wyłącznika, samoczynne ponowne załączanie (SPZ), logika dla uszkodzeń przejściowych występujących w sieciach skutecznie nie uziemionych i samoczynne wyłączanie logiki przetwarzania. Niniejsza norma obejmuje wyłącznie ich wpływ na funkcję zabezpieczenia odległościowego. Zabezpieczenie linii z kompensacją szeregową nie wchodzi w zakres niniejszej normy.
Wymagania ogólne dotyczące przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych podane są w normie IEC 60255-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60255-121:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 121: Wymagania funkcjonalne dotyczące zabezpieczeń odległościowych
Data publikacji 17-10-2014
Liczba stron 156
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN 60255-121:2014 [IDT], IEC 60255-121:2014 [IDT]
ICS 29.120.70