PN-EN 60127-3:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 3: Wkładki topikowe subminiaturowe

Zakres

Niniejsza część IEC 60127 ma zastosowanie do wkładek topikowych subminiaturowych stosowanych do obwodów drukowanych i do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych, sprzętu elektronicznego (oraz jego części), przeznaczonych głównie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.
Nie dotyczy wkładek topikowych przeznaczonych do urządzeń używanych w warunkach specjalnych np. atmosferze korozyjnej lub wybuchowej.
Niniejsza norma ma zastosowanie jako uzupełnienie wymagań IEC 60127-1.
Tematem niniejszej normy jest zdefiniowanie specjalnych oraz uzupełniających metod badań dla wkładek topikowych subminiaturowych, stosowanych jako dodatkowe do wymagań zawartych w IEC 60127-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60127-3:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 3: Wkładki topikowe subminiaturowe
Data publikacji 19-08-2015
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60127-3:2015 [IDT], IEC 60127-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60127-3:2006 - wersja polska
ICS 29.120.50
Elementy dodatkowe PN-EN 60127-3:2015-08/A1:2021-04E