PN-EN 60598-2-24:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni

Zakres

W niniejszej części normy wieloczęściowej IEC 60598 ustalono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych przewidzianych do stosowania, gdy występuje konieczność ograniczenia temperatury ich powierzchni zewnętrznych z powodu ryzyka związanego z efektami termicznymi, spaleniem lub degradacją materiału, ale gdzie nie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w atmosferze. Oprawy te są przeznaczone do stosowania z elektrycznymi źródłami światła zasilanymi napięciem nieprzekraczającym 1 000 V.
Z niniejszej normy specjalnie wyłączono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych przeznaczonych do stosowania w atmosferze wybuchowych gazów oraz w atmosferze wybuchowych pyłów.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-24:2014-02 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni
Data publikacji 02-09-2015
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-24:2013 [IDT], IEC 60598-2-24:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60598-2-24:2008 - wersja polska
ICS 29.140.40