PN-EN 60099-4:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60099-4:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Ograniczniki przepięć -- Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

Zakres

Podano kryteria dotyczące wymagań oraz metod badań warystorów z tlenków metali, które są typowymi beziskiernikowymi ogranicznikami przepięć stosowanymi w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego. Opisano sposób identyfikacji ogranicznika, znormalizowane parametry znamionowe, ogólną procedurę badań oraz badania typu i wyrobu ograniczników. Podano definicje 70 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60099-4:2009 - wersja polska
Tytuł Ograniczniki przepięć -- Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego
Data publikacji 08-05-2009
Data wycofania 29-01-2015
Liczba stron 156
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 60099-4:2004 [IDT], EN 60099-4:2004/A1:2006 [IDT], IEC 60099-4:2004/AMD1:2006 [MOD], IEC 60099-4:2004 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60099-4:2005 - wersja angielska, PN-EN 60099-4:2005/A1:2006 - wersja angielska
ICS 29.120.50, 29.240.10
Zastąpiona przez PN-EN 60099-4:2015-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60099-4:2009/A2:2009E