PN-EN 60034-18-41:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-41: Wyładowania niezupełne w elektrycznych układach izolacyjnych (Typ I) stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących zasilanych z przekształtników napięciowych -- Badania kwalifikacyjne i kontroli jakości

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 określa kryteria oceny układu izolacyjnego uzwojeń stojana/wirnika, które są narażone od napięciowego źródła napędu z modulacją szerokości impulsów (PWM). Dotyczy uzwojeń stojana/wirnika jednofazowych jak i wielofazowych maszyn prądu przemiennego z układami izolacyjnymi do pracy z przekształtnikiem.
Opisuje badania kwalifikacyjne i badania kontroli jakości (typu i wyrobu) na reprezentatywnych próbkach lub na kompletnych maszynach, które weryfikują przydatność do pracy z przekształtnikowymi źródłami napięcia.
Dokument nie dotyczy:
– maszyn wirujących, których rozruch odbywa się przy pomocy przekształtnika
– maszyn elektrycznych wirujących o napięciu znamionowym nie przekraczającym 300 V r.m.s
– uzwojeń wirników maszyn elektrycznych wirujących pracujących przy napięciu nie przekraczającym 200 V (wartość szczytowa).

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60034-18-41:2014-10/Ap1:2015-12E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60034-18-41:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-41: Wyładowania niezupełne w elektrycznych układach izolacyjnych (Typ I) stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących zasilanych z przekształtników napięciowych -- Badania kwalifikacyjne i kontroli jakości
Data publikacji 29-10-2014
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-18-41:2014 [IDT], IEC 60034-18-41:2014 [IDT]
ICS 29.080.30, 29.160.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60034-18-41:2014-10/Ap1:2015-12E