PN-EN 60034-18-22:2002 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-22: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z przewodów nawojowych okrągłych -- Klasyfikacja zmian i zamiennych składników izolacji

Zakres

Podano procedury badawcze oceny termicznej i klasyfikacji zmian oraz zamiany składnika izolacji w układach izolocyjnych stosowanych lub proponowanych do zastosowania w sprawdzonym układzie izolacyjnym, stosowanym w uzwojeniu nawiniętym przewodem nawojowym. Procedury badawcze mają charakter porównawczy dzięki temu, że charakterystykę funkcjonowania przewidywanego układu izolacyjnego porównuje się z charakterystyką funkcjonowania układu izolacyjnego odniesienia, sprawdzonego w praktyce eksploatacyjnej lub ocenionego za pomocą jednej z procedur podanych w EN 60034-18-21, w którym ta zmiana lub zamiana jest zamierzona

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60034-18-22:2002 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-22: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z przewodów nawojowych okrągłych -- Klasyfikacja zmian i zamiennych składników izolacji
Data publikacji 06-12-2002
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-18-22:2001 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC
Zastępuje PN-EN 60034-18-22:2002 - wersja angielska
ICS 29.080.01, 29.160.01