PN-EN 55024:2000/A1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy

Zakres

Podano wymagania i rozszerzono zakres normy o końcowe urządzenia telekomunikacyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55024:2000/A1:2002 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 25-09-2007
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55024:1998/A1:2001 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.100.20, 35.020