PN-EN 54-13+A1:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności i możliwości przyłączenia podzespołów systemu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące oceny kompatybilności i możliwości przyłączenia podzespołów instalacji sygnalizacji pożarowej (włączając dźwiękowe systemy ostrzegawcze jako podsystemy instalacji sygnalizacji pożarowej). Podzespoły powinny być zgodne z EN 54, lub - przy braku EN 54 - ze specyfikacją producenta.
Wymagania dla torów transmisji pomiędzy podzespołami funkcji, które są rozprowadzane, objęte są odpowiednią normą EN 54, nie są zawarte w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument wyszczególnia również wymagania dotyczące integralności instalacji sygnalizacji pożarowej, kiedy ta przyłączana jest do innych systemów.
W niniejszym dokumencie nie określa się, w jaki sposób instalacja jest projektowana, instalowana i eksploatowana w dowolnym zastosowaniu.
W niniejszym dokumencie uznaje się, że ze względów praktycznych nie jest zasadne ocenianie kompatybilności lub zdolności do przyłączenia podzespołów we wszystkich prawdopodobnych konfiguracjach. Podane tu metody oceny pozwalają na osiągnięcie zadowalającego stopnia zaufania w określonych wcześniej warunkach działania i środowiska.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące metod oceny kompatybilności i zdolności do przyłączenia oraz badań podzespołów należących do SSP lub łączących SSP.
Niniejszy dokument nie obejmuje podzespołów lub funkcji, które nie są zawarte w SSP jak funkcji osiąganych przez system zarządzania budynkiem.
Niniejszy dokument jest właściwy dla instalacji, w których połączenia między podzespołami wykonane są za pomocą przewodów elektrycznych, lub światłowodów, lub połączeń radiowych lub ich kombinacji. Dla innych technologii połączeń między podzespołami, niniejszą normę można wykorzystać w charakterze wytycznych.

UWAGA Oczekuje się, że inne Normy Europejskie obejmą swoim zakresem wymagania dotyczące innych systemów, do których może być podłączana instalacja sygnalizacji pożarowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-13+A1:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności i możliwości przyłączenia podzespołów systemu
Data publikacji 22-05-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-13:2017+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 54-13:2017-05 - wersja angielska
ICS 13.220.20